Geovent
Geovent GFA filter April 2002 Print

Geovent GFA filter is een modulair filtersystem voor effectieve filtratie van vervuilde lucht.


Geovent!

GeoFilter GFA is geschikt voor luchtstromen tot 12.000 m³/h afhankelijk van stof/damplading. Indien de behoefte aan grotere capaciteit zich voordoet, kunnen verscheidene filters parallel met elkaar worden verbonden.

Geovent!

De filterpatronen worden schoongemaakt door een volledig geautomatiseerd schoonmakend systeem. Het afval wordt verzameld in emmers met slot onder de filter.


Geovent | Kleine Tapuitstraat 22 | BE- 8540 | Deerlijk | Tel: +32 56 777 300 | Fax: +32 56 775 240 | info@geovent.be